home-banner

Oferta Educationala

      Activităţile instructiv-educative din instituția noastră, au loc pe fondul unui obiectiv fundamental: asigurarea condițiilor optime pentru o bună, completă și utilă dezvoltare, în cooperare cu toți factorii sociali interesați în dezvoltarea educației și promovarea dragostei și înțelegerii dintre și între copii.
      În instituția noastră se repectă planul de învățământ structurat pe două niveluri de vârstă după cum urmează:
Nivel I: 3-5 ani
      Grupa mică: 3-4 ani
      Grupa mijlocie: 4-5 ani
Nivel II: 5-6 ani
      Grupa mare: 5-6 ani

      Oferta noastră educațională respectă curriculum-ul național și cuprinde:
Activități pe domenii experiențiale: activități integrate sau pe discipline desfășurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcție de temele mari propuse de curriculum, ținând cont de nivelul de vârstă, de nevoile și interesele copiilor din grupă. Fiecare domeniu experienţial propune experienţe de învăţare care utilizează cunoştinţe şi deprinderi circumscrise unui domeniu de cunoaştere.
Cele cinci domenii de cunoaștere sunt:
      • domeniul știință, prin activități de cunoaștere a mediului înconjurator și activități matematice 
      • domeniul limbă și comunicare, prin activități de educare a limbajului și a comunicării orale  
      • domeniul psihomotric, prin activități de educație psiho-motrică, prin activități sportive și de pregătire a motricității fine necesară scrierii  
      • domeniul estetic si creativ, prin activități de educație artistico-plastică, prin activități de muzică, desen, pictură, modelaj  
      • domeniul om si societate, prin activități moral-civice, de dezvoltare a deprinderilor practic-gospodărești, de educare a unui comportament ecologic 
      • Activităţi și jocuri liber alese: activităţi alese de copii, având puse la dispoziţie diferite variante de jocuri şi activităţi, care se desfășoară dimineața la sosire și după amiaza, înainte de plecare.
      • Activităţi de dezvoltare personală:
      • Rutinele (sosirea copilului, micul dejun, igiena – spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiază, gustările, plecarea)
      • Tranziţiile (activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta , activităţile opţionale și activităţile din perioada după-amiezii)
      • Activităţile opţionale: limba engleză și dans modern

Activitățile extracurriculare
În cadrul activităţilor extracurriculare, cu o deosebită influenţă formativă și cu un conținut flexibil și variat, sunt incluse toate formele de acţiuni care se realizează ca parte integrantă a demersului didactic, venind să definească sfera educaţională prin:  proiecte si programe educative, competitii si concursuri scolare, plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, serbări tematice, concursuri între grupele aceleiaşi grădiniţe sau între grădiniţe, parteneriate educationale pe diferite teme/ocazii, spectacole de teatru, circ, operetă, numere de magie,  petreceri cu diferite ocazii, vizite tematice, etc